כל אזרח בישראל זכאי למתן שירותים רפואיים ותרופות מקופות החולים בהתאם לחוק הבריאות הממלכתי משנת 1995. שירותי הבריאים המוענקים בכל קופה הם שירותים ברמה הבסיסית. על השירותים הללו כל אדם משלם ממשכורתו מס בריאות. חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לקופות החולים השונות להציע למבוטחים שלהן שירותי בריאות משודרגים נוספים אשר אינם כלולים בסל הבריאות, במסגרת ביטוחים משלימים. כל מבוטח אשר מעוניין בקבלת שירותי בריאות מורחבים דרך ביטוח משלים של קופת החולים שלו, נדרש לשלם סכום כסף נוסף, בהתאם לסוג הביטוח המשלים אותו בחר.

ביטוחים משלימים בקופות החולים- מה הם מציעים?

כאמור, קופות החולים בישראל כיום מעמידות לרשות המבוטחים שלהן סוגים שונים של ביטוחים משלימים. כל ביטוח משלים יציע למבוטח הטבות שונות ושירותים שונים. מבוטח אשר מעוניין בביטוח משלים דרך קופת החולים שלו, נדרש לברר מול קופת החולים איזה סוגי ביטוחים משלימים הם מציעים, מה נכלל בכל ביטוח משלים ומהי העלות החודשית של כל ביטוח משלים. המטרה היא שכל אדם יתאים לעצמו את ביטוח הבריאות המתאים ביותר לצרכיו, למצבו הבריאותי וליכולת הכספית שלו. מרבית הביטוחים המשלימים יציעו את אותם השירותים: בדיקות רפואיות תקופתיות, התייעצות עם רופאים, רפואת שיניים, ביצוע ניתוחים פרטיים בארץ או בחו"ל, השתתפות בתרופות אשר אינן מצויות בסל הבריאות ועוד.

כיצד תבחרו את הביטוח המשלים המתאים לכם?

ביטוחים משלימים של קופות החולים כוללים בהם 3 מרכיבים: ביטוח מוסף שבמסגרתו מוענקים שירותים רפואיים שונים שאינם כלולים בסל הבריאות. ביטוח מרחיב אשר במסגרתו מורחבים השירותים הרפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות וביטוח תחליפי אשר במסגרתו כל מבוטח יכול לקבל שירותי בריאות חלופיים לשירותי הבריאות המוצעים דרך הסל. בטרם בוחרים בביטוח משלים כלשהו, חשוב מאוד לברר היטב אודותיו ולקרוא את כל מה שהוא מציע, כולל האותיות הקטנות. אדם חייב לקחת בחשבון בבחירת הביטוח המשלים לא רק את מצבו הרפואי העכשווי וההיסטוריה הרפואית שלו, אלא גם ובעיקר מה הוא מצפה שהביטוח יציע לו במקרים רפואיים חריגים, אם יבואו בעתיד.