כמעט כל אדם מפריש באופן חודשי קבוע סכום כלשהו לקרן הפנסיה שלו. מטרתה של קרן הפנסיה של האדם היא לאפשר לו לחיות כאשר הוא מגיע לגיל פרישה בכבוד. כיום, ניתן למצוא קרנות פנסיה מקיפות חדשות אשר מהוות קופות גמל משלמות לקצבה שאיננה קופת ביטוח. קרנות הפנסיה החדשות הן קרנות אשר מצעות כיסוי ביטוח הרלוונטיים למצבים שונים. ישנם מסלולי ביטוח שונים בקרנות הפנסיה החדשות אשר חשוב לברר עליהם מראש, בכדי לבחור את המסלול המתאים לכם ביותר.

קרנות פנסיה חדשות מקיפות

כאמור, קרנות פנסיה מקיפות חדשות, מציעות 3 מרכיבים עיקריים:

  1. חיסכון פנסיוני עבור קצבת הזקנה- מדובר על סכום שמבוטח חוסך, כאשר הוא יגיע לגיל פרישה יתורגם לקצבה חודשית למשך כל חייו כפנסיונר.
  2. כיסוי ביטוחי לסיכון נכות- מדובר על קצבה חודשית אשר תשולם במקרה של אובדן כושר עבודה
  3. כיסוי ביטוחי לסיכון מוות- מדובר על קצבה חודשית אשר תשולם במקרה מוות של המבוטח. הקצבה תשולם לבני משפחתו הזכאים לכך בהתאם לחוק.

לקרנות הפנסיה החדשות יש לא מעט יתרונות. האפשרות לבחור בין מסלולי ביטוח בקרן פנסיה, מאפשרת לכל אדם לבטח את עצמו באמצעות קרן הפנסיה שלו, מפני המצבים הקשים ביותר.

תוכניות ביטוח בקרנות פנסיה מקיפות חדשות

תוכניות הביטוח מגדירות בעצם את שיעור הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות ומוות מתוך השכר הקובע של המבוטח בהתאם לכמה פרמטרים: מין, שכר המבוטח, העדפות אישיות של המבוטח וגיל ההצטרפות של המבוטח. ניתן למצוא כיום בקרב קרנות הפנסיה מגוון משמעותי של תוכניות ומסלולי ביטוח המציעות יחס חלוקה שונה בין הכיסויים השונים שהוזכרו לעיל. חשוב מאוד שכל מבוטח, יברר היטב מול קרנות הפנסיה השונות מהו יחס החלוקה בין הכיסויים השונים ובהתאם למצבו, יבחר את היחס הנכון. במידה ולאדם אין משפחה ולכן הוא איננו זקוק לביטוח מפני מקרה של מוות שכן, אין אנשים אחרים שתלויים בו, הוא יוכל לבחור בקרן פנסיה המכילה רק שני מרכיבים ולא שלושה. כך או כך, אם החלטתם ללכת על אחד ממסלולי הביטוח של קרנות הפנסיה החדשות, כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע שיסייעו לכם לבחור את מסלול הביטוח המתאים לכם ביותר בקרן הפנסיה.