חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה- מה עדיף?

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה

המכנה המשותף בין השניים

ביטוח מנהלים וקרן פנסיה שניהם מושגים הקשורים לקצב החודשית המופרשת מדמי השכר של אדם למען גיל הפרישה שלו. ברגע שאדם יגיע לגיל הפרישה, הוא יוכל להשתמש בדמי קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים שצבר וכך לא יצטרך לדאוג לפרנסתו בגיל הפרישה. המשותף בין השניים ששניהם מופרשים מהשכר החודשי לטובת גיל הגמלאות ושניהם נקבעים מראש בחוזה המוסכם על המבוטח.

אז מה ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה?

ההבדל בין שניהם בא לידי ביטוי בהרבה סעיפים קטנים. ההבדל הראשון הוא, קרן פנסיה זולה משמעותית מביטוח מנהלים וזאת מהסיבה שקרן פנסיה היא תכנית קבועה מראש שמבוססת על מספר החברים המבוטחים בחברת הביטוח. לעומת זאת, ביטוח מנהלים הוא ביטוח שנקבע יחד עם המבוטח ומבוסס על חברת הביטוח בלבד ולא על החברים בה. בקרן פנסיה, המבוטח נכנס לתכנית קבועה בה מוכתב מראש למי מחולקים דמי הפנסיה של המבוטח ובאיזה אופן. לעומת זאת, בביטוח מנהלים, המבוטח יכול לקבוע בעצמו מי יהיו האנשים להם ישאיר את הסכום ומה תהיה החלוקה ביניהם. בנוסף לכך ישנו שוני בדמי הסיכון המופרשים בכל תכנית, בקרן הפנסיה דמי הסיכון יהיו זולים משמעותית משום שהם מחולקים בין כל חברי חברת הביטוח, לעומת זאת בביטוח מנהלים דמי הסיכון הם רק מול חברת הביטוח עצמה, מה שמבטיח ביטחון גדול יותר לגבי הסכום שנצבר בקרה של אבדן כושר עבודה. עוד הבדל משמעותי הוא שבקרן פנסיה לא נמצאת הרבה גמישות מבחינת התנאים של הקרן, לעומת זאת בביטוח מנהלים ישנה גמישות רבה בתנאים ויש אפשרות לבחון את התנאים מעת לעת.

ביטוח במקרה שאובדן כושר עבודה

ישנו הבדל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה בכל הקשור לאובדן כושר עבודה. בביטוח מנהלים, כאשר אדם מאבד את כושר העבודה שלו, אובדן כושר עבודה קשור בתחום העיסוק שלו, לדוגמא, מורה שאיבד את קולו, לא יוכל להמשיך לעבוד כמורה ולכן מקבל פיצוי במסגרת ביטוח מנהלים על אובדן כושר העבודה שלו. לעומת זאת, בקרן פנסיה, אובדן כושר העבודה לא קשור לתחום עיסוקו של האדם, כך שאם אותו מורה שאיבד את הקול, יכול לעבוד בתחום עיסוק אחר שלא דורש ממנו שימוש מסיבי בקולו, המבוטח במקרה כזה לא יקבל פיצוי על אובדן כושר עבודה משום שיש לו אפשרות לעבוד בתחום עיסוק אחר. ניתן להבין מהבדל משמעותי זה, שבקרן פנסיה אין הבדל בתחומי העיסוק השונים וכן בגובה השכר המגיע בעקבותיהם, לעומת זאת בביטוח מנהלים יש התייחסות משמעותית לתחום עיסוקו של המבוטח. בנוסף לאמור לעיל, בביטוח מנהלים אין תקרה לגובה ההפקדה החודשית המופקדת לטובת הפנסיה, לעומת קרן הפנסיה בה תמצאו הגבלת הפקדה, עד לתקרה מסוימת. דמי הניהול והאופי בו הם מתנהלים, גם בהם יש שוני בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים ולכן חשוב לבדוק היטב את כל התנאים הכתובים בחוזה מול חברת הביטוח.

במה כדאי לבחור?

המענה לשאלה זו איננו חד משמעי, משום שהוא תלוי בגיל המבוטח, במצבו הבריאותי ובתחום העיסוק שלו. ניתן לומר באופן יחסית גורף שאם מדובר באדם בריא בשנים הצעירות לחייו, שנות העשרים, בהם הוא מתחיל לעבוד, מומלץ לבחור בקרן פנסיה משום שהיא האפשרות המותאמת לכלל האוכלוסיה, לעומת זאת כאשר מדובר במבוטח שהוא בגילאים מבוגרים יותר ובעל רקע בריאותי לא רגיל, מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני ואולי היועץ ימליץ לבחור במסלול שך ביטוח מנהלים, משום ששם יוכל המבוטח להנות מתנאי זכאות שמותאמים לצרכיו מבלי שיפגע בהמשך.

עוד פוסטים

פרישה מעבודה

הודעה לרשויות המס על פרישה של עובד

עם הגיע העובד לגיל פרישה או החלטה לפרוש מוקדם יותר מסיבותיו שלו, נדרש המעסיק לבצע הליך של דיווח על פרישת העובד לרשויות הרלוונטיות. ההודעה לרשויות